Sprachauswahl auf Deutsch   Sprachauswahl auf Leichte Sprache   Sprachauswahl auf Türkçe   Sprachauswahl auf عربى   Sprachauswahl auf русский   Sprachauswahl auf Română   Sprachauswahl auf srpskohrvatski   Sprachauswahl auf Englisch

TEŽI GOVOR

Informacije na više jezika

Preko pregledača (veb brauzera) kao na primer Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer ili Microsoft Edge ćete dobiti informacije na drugim jezicima.

 

Tako funkcioniše

Podesite Vaš brauzer na željeni jezik. Zatim idite na “Podešavanja”.

Pritisnite na reč “Jezik”. Odaberite jedan od ponuđenih jezika ili dodajte vaš željeni jezik.

Sada imate mogućnost da koristite brauzer na Vašem jeziku.

Skoro u svakom brauzeru imate mogućnost da internet stranicu na različite načine prevedete na Vaš željeni jezik.

Informišite se preko YouTube kanala ili Google - na koji način se koristi prevod za izabranu stranicu ili sadržaj u Vašem brauzeru.

Izaberite stranicu koju želite da prevedete.

Ovo podešavanje Vam pomaže da prevedete na Vaš ježik.


Informacije na lakšem govoru

Izaberite unutar portala Kita-Portal rubriku „lakši (jednostavan) govor“. Ovde ćete pronaći sve informacije na razumljiviji način.

 

Sledeća mogućnost: program ili App za prevod

Da bi preveli traženu stranicu, možete koristiti sopstveni program ili App za prevođenje (recimo Google Translator: Google prevod).

Kopirajte tekst sa tražene stranice.

Ili kopirajte tekst iz obrasca „lakši (jednostavan) govor“.

 

Ovako mozete da kopirate:

Označite tekst koji želite da prevedete sa internet stranice i pritisnite na računaru dugmad Strg, Alt i C istovremeno.

Zatim se vratite kompjuterskim mišem na tekst. Pritisnite desnim tasterom miša na polje „Nemački jezik“ i zatim na reč „Umetnuti“  ili pritisnite kombinaciju tastature Strg, Alt i V.

 

Pa idete dalje

Sada otvorite pored obrasca drugi jezik koji Vam je potreban.

Kopirajte tekst iz „lakši (jednostavan) govor“ na željeni jezik.

Sada imate novi tekst na drugom jeziku.
 


LAKŠI (JEDNOSTAVAN) GOVOR

Informacije na više jezika

Informacije na drugom jeziku ćete dobiti na Vašem veb brauzeru.

Veb brauzer je računarski program. Taj računarski program na Vašem računaru pokazuje dokumente, slike i podatke.

Ti računarski programi tojest brauzeri su Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer ili Microsoft Edge.

 

Tako funkcioniše

Podesite na Vašem brauzeru željeni jezik.

To ide ovako: Idite na “Podešavanja”.

Zatim pritisnite na reč “Jezik”.

Vi možete i da dodate neki jezik.

Odaberite Vaš traženi jezik.

Sada možete koristiti brauzer na Vašem jeziku.

 

Različite mogućnosti za prevođenje na drugi jezik

Postoje više mogućnosti za prevođenje Vaše internet stranice na željeni jezik.

Svaki veb brauzer ima drugačije mogućnosti.

Informišite se na YouTube ili Google.

Tamo ćete pronaći informacije koje su odgovarajuće za Vaš brauzer.

Na primer:

U Google obrazac ubacite ključnu reč “braužer- prevod Firefox”.

Izaberite internet stranicu koju želite da prevedete.

Ovo podešavanje Vam pomaže pri prevodu na Vaš jezik.

 

Podrška kod kategorije „lakši (jednostavan) govor“

Izaberite unutar portala Kita-Portal rubriku „lakši (jednostavan) govor“.

 

Druga mogućnost: program ili App za prevod

Da bi preveli traženu stranicu možete koristiti sopstveni program ili App za prevođenje (recimo Google Translator: Google prevod).

Kopirajte tekst sa tražene stranice. Ili još bolje - kopirajte tekst iz obrasca „lakši (jednostavan) govor“.

 

Kopiranje funkcioniše ovako:

Označite tekst koji želite da prevedete sa internet stranice i pritisnite na računaru dugmad Strg, Alt i C istovremeno.

Zatim se vratite kompjuterskim mišem na program za prevođenje. Pritisnite desnim tasterom miša na polje „Nemački jezik“ i zatim na „Umetnuti“  ili  pritisnite kombinaciju tastature Strg, Alt i V.

 

Pa idete dalje

Sada otvorite pored obrasca drugi jezik koji Vam je potreban.

Kopirajte tekst iz „lakši ( jednostavan) govor“ na željeni jezik.

Sada imate novi tekst na drugom jeziku.