Aktualne informacje o koronaawirusie

Tymczasowe ograniczenie w poruszaniu się z powodu pandemii korony

Od 21 marca w całej Bawarii obowiązują ograniczenia w poruszaniu się. Decyzja ta została podjęta 20 marca przez rząd bawarski. Policja i służby bezpieczeństwa będą kontrolować, czy wprowadzone zasydy i ograniczenia są przestrzegana. Osoby, które się nie podporządkują, muszą się liczyć z grzywnami.
 
Obowiązujące zasady:

 • Tworzenie grup i zgromadzenia są zabronione.
 • Zostań w domu. 
 • Ograniczenie kontaktów społecznych do absolutnie niezbędnego minimum. Trzymać dystans.
 • Wchodzenie na place zabaw jest zabronione.
 • Zamknięte zostają lokale gastronomiczne, zakłady fryzjerskie i markety budowlane.
 • Wizyty w szpitalach i domach opieki są zabronione (wyjątek stanowią indywidualne przypadki)

Dozwole jest opuszczenie mieszkania tylko wtedy, gdy

 •  jesteśmy w drodze do pracy
 • robimy zakupy żywności, musimy pójść do banku, do lekarza lub apteki 
 • musimy zaopiekować się zwierzętami, np. wyprowadzanie psa na spacer lub pójście do weterynarza
 • poruszamy się na świeżym powietrzu, ale tylko samemu lub z członkami gospodarstwa domowego (rodzina, partner, współlokatorzy) i bez tworzenia dodatkowych grup

Proszę dbać o siebie i innych. Proszę, zostańcie zdrowi.  #ProszęDziekuję 

>> Ogólne orzeczenie w sprawie tymczasowego ograniczenia w poruszaniu się w związku z pandemią korony

Zachowanie w przypadku podejrzenia infekcji

Każda osoba wykazująca objawy choroby powinna koniecznie kontaktować się telefonicznie z gabinetem lekarza rodzinnego lub pogotowiem ratunkowym. Proszę nie przychodzić do gabinetu lub na pogotowie bez zapowiedzi:

Zadzwoń do swojego lekarza rodzinnego
116117 - Dyżurna usługa medyczna, dostępna dla pacjentów przez całą dobę
112 – Pogotowie ratunkowe, w stanach zagrożenia życia

Osoby, które mają zostać poddane badaniom na obecność wirusa w Centrum Diagnostycznym w Augsburgu (Augsburger Diagnosestelle - Testzentrum), otrzymają  termin wizyty od lekarza lub od urzędu ds. zdrowia publicznego (Gesundheitsamt).

Miejska infolinia dla mieszkańców Augsburg: 0821 324-4444
Infolinia jest dostępny od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 18, w sobotę i niedzielę od godziny 10 do 18. Jeśli wszystkie linie są zajęte: Proszę zadzwonić ponownie.

Infolinia Coronavirus Bavaria: 09131 6808-5101


Ważne informacje dla osób mających kontakt (osoby kontaktowe)

Dla wszystkich osób, które miały kontakt z potwierdzoną infekcją COVID-19, istnieją w zależności od intensywności kontaktu odpowiednie zasady zachowania.

Osoba miejąca kontakt: Kategoria I i II

 • Kategoria I osób kontaktowych (osoba bliskiego kontaktu, większe ryzyko zakażenia)
  W przypadku całkowitego kontaktu z osobą zakażoną przez co najmniej 15 minut, kontaktu twarzą w twarz lub kontaktu z płynami ustrojowymi (pocałunki, oddychanie usta-usta, kontakt z wymiocinami), pacjent jest poddawany 14-dniowej izolacji domowej (kwarantanny). Izolacja domowa rozpoczyna się dzień po ostatnim kontakcie z osobą zakażoną. Więcej informacji można znaleźć w ulotce Instytutu Roberta Kocha.
   
 • Osoby kontaktowe kategorii II (mniejsze ryzyko zakażenia)
  W przypadku kontaktu z chorym krótszym niż 15 minut lub tylko pobycie w tym samym pomieszczeniu, ryzyko zakażenia jest uważane za niskie. W tym przypadku jednak kontakty socjalne powinny być ograniczone do podstawowych rzeczy (np. pobytu w domu). Nie podlega się jednak żadnej zalecanejj, domowej izolacji. 

Co muszę zrobić jako osoba kontaktowa?

 • Obserwacja swojego stanu zdrowia
  W obu przypadkach wymagana jest obserwacja stanu zdrowia - w tym dwa razy dziennie pomiar temperatury ciała. Jeżeli w trakcie trwania izolacji wystąpią jakiekolwiek dolegliwości, takie jak gorączka, kaszel, ból głowy, bóle kończyn lub trudności z oddychaniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie e-mailem pod adresem kontaktpersonen.corona@augsburg.de lub telefonicznie pod numerem 0821 324-2065 i pozostanie w domu. 
  Jeżeli objawy wymagają leczenia, należy skontaktować się z dyżurnym serwisem KVB pod numerem 116177. W przypadku zagrożenia życia należy skontaktować się z służbą ratunkową pod numerem 112.
  Proszę poinformować kazdą z tych służb już na początku rozmowy telefonicznej, o zakwalifikowaniu jako osoba kontaktowa.
   
 • Proszę wypełnić formularz "Kwestionariusz dla osób kontaktowych" (dla mieszkańców Augsburga)
  W każdym przypadku prosimy o całkowite wypełnienie kwestionariusza dla osób kontaktowych i przesłanie wypełnionego formularza na adres kontaktpersonen.corona@augsburg.de.

  >> Kwestionariusz dla osób kontaktowych (dokument PDF)
   
  Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, skontaktuj się z miejską infolinią pod numerem 0821 324-4444.
   
  •  Zachowanie zasad higieny
  W celu zminimalizowania ryzyka przekazania koronaawirusa i innych zarazków należy postępować zgodnie z instrukcjami Federalnego Ministerstwa Zdrowia i Federalnego Centrum Edukacji Zdrowotnej. Dalsze informacje na temat ochrony przed infekcjami można znaleźć również tutaj.

  •  Izolacja domowa dla osób mających bliski kontakt – osoby kontaktowe (patrz wyżej)

W przypadku konieczności podjęcia dodatkowych działań (poza wyżej wymienionymi), skontaktuje się z Państwem dział zdrowia publicznego. W obecnej sytuacji może to zająć trochę czasu, proszę o cierpliwość.  
 

Osoba kontaktowa osoby kontaktowej?

Powyższe zasady nie dotyczą początkowo członków gospodarstwa domowego, kolegów z pracy lub przyjaciół osób kontaktowych wolnych od objawów.

Jeżeli jednak u osoby kontaktowej pojawią się objawy i/lub potwierdzony zostanie koronaawirus, wtedy też członkowie gospodarstwa domowego itp. sami stają się osobami kontaktowymi.


Jak mogę chronić siebie i innych przed koronaawirusem?

Każdy z nas może chronić siebie i innych i pomóc spowolnić rozprzestrzenianie się koronaawirusa.

Choroba COVID-19 jest wysoce zakaźna i przebiega w około 4 na 5 przypadków łagodnie. Poważny stan występuje u co piątej osoby. Szczególnie osoby starsze i osoby z wcześniejszymi stanami chorobowymi wymagają intensywnej i czasem długotrwałej opieki medycznej. Choroba ta może doprowadzić u tych osób do śmierci.

Obecnie nie ma żadnej szczepionki ani specyficznej terapii. Dlatego też muszą zostać podjęte wszystkie działania mające na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby.

#flattenthecurve: Odpowiedzialność za to spoczywa na władzach, pracodawcach i nas wszystkich! Każdy z nas może teraz przyczynić się do "spłaszczenia krzywej" i spowolnienia rozprzestrzeniania się koronaawirusa. W ten sposób możemy chronić siebie, naszych bliskich, osoby starsze i chore (Foto i źródła: Epidemiologisches Bulletin 12 | 2020, RKI).
 


Co teraz wszyscy powinniśmy zrobić?

 • Wietrzyć regularnie pomieszczenia
 • Odwołać lub przesunąć niepotrzebne podróże.
 • Unikać tłumów ludzi i zredukować prywatne kontakty do najistotniejszych rzeczy, kontaktować się bez bezpośredniego/osobistego kontaktu (telefon, internet itp.).
 • Zostać częściej w domu

  Oczywiście nie trzeba rezygnować ze spacerów, joggingu, wyprowadzania psa czy jazdy na rowerze. Ważne jest, aby trzymać dystans 1 do 2 metrów do obcych.
   
 • Oczywiście możliwe jest jeszcze n.p. pójście na zakupy czy wizyta u lekarza,
 • Odwołać wspólne spotkaia/aktywnośi (kluby, grupy sportowe, większe imprezy prywatne)
 • Unikać rytuałów powitania (całowanie, uścisk dłoni)
 • Udzielić pomocy osobom nalezącym do grup ryzyka w rodzinie czy sąsiedztwie; prosimy również o składanie aktywnych ofert pomocy.
 • utrzymać odpowiedni dystans do rozmówców.
 • Należy przestrzegać zasad higieny.
  o    Zasadniczo: W miarę możliwości należy zachować odległość co najmniej 1-2 metrów od osób kaszlących i/lub kichających.
  o    Utrzymać higienę rąk (dokładnie umyć ręce wodą z mydłem).
  o    Przestrzegać etykiety kaszlu (np. kaszel i kichanie w chusteczkę lub kichanie w ramię)

Zalecenia obowiązują również w pracy

 • Wietrzyć regularnie pomieszczenia
 • Zachować dystans do klientów i rozmówców
 • Używać własnych dlugopisów i unikać uścisku dłoni
 • Najlepiej jest odwołać lub odłożyć niepotrzebne podróże (służbowe) lub przeprowadzić je za pośrednictwem wideokonferencji.
 • Zostać w domu w przypadku infekcji

Wielu pracodawców zaczęło również oferować pracownikom mozliwość pracy w domu (Home-Office).


Szkoły i przedszkola będą nieczynne do 19 kwietnia.

Nauczanie w bawarskich szkołach zostanie przerwane od poniedziałku 16 marca 2020 roku do końca świąt wielkanocnych (czyli do 19 kwietnia włącznie). 
Ponadto od poniedziałku 16 marca 2020 r. do soboty 19 kwietnia 2020 r. będzie obowiązywał zakaz opieki nad dziećmi w przedszkolach, czy w dziennych ośrodkach terapeutycznych. Nie będzie miała miejsca żadna opieka nad dziećmi.
Miejska infolinia dla szkół i przedszkoli: 0821 324-7888

W przypadku pytań dotyczących zamknięcia szkoły lub zapisów do szkoły, można skontaktować się z infolinią Państwowego Urzędu ds. Edukacji (Staatliches Schulamt) w mieście Augsburg:
0821 324 -6915 lub -6949
dostępny codziennie od godziny 9:30 do 11:30 i od godziny13:30 do 15