Aktualne informacje o koronaawirusie

Ograniczenie kontaktu podczas epidemii korony

Istniejące ograniczenia dotyczące kontaktu i obowiązku zachowania odległości zostały złagodzone. 17 czerwca został zniesiony stan nadzwyczajny. Obowiązek zachowania odległości 1,5 metra między sobą, a innymi osobami oraz obowiązek noszenia masek w określonych miejscach publicznych pozostaje niezmieniony.

Dozwolone jest spotykanie się w miejscach publicznych z członkami rodziny i członkami własnego i innego gospodarstwa domowego lub w grupie do dziesięciu osób.

W przypadku spotkań prywatnych nie ma specjalnych ograniczeń co do liczby osób. Liczba osób musi być jednak ograniczona zgodnie z zasadami ogólnymi (minimalna odległość). Spotkania prywatne nie muszą być organiczone do specjalnej grupy osób. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację 

Aktualne przepisy dotyczące imprez takich jak wesela, pogrzeby czy urodziny można znaleźć tutaj.

Aby chronić siebie i innych, musimy nosić od 27 kwietnia maskę ochronną w środkach transportu publicznego i w sklepach. Dotyczy to również dworców kolejowych, przystanków autobusowych, centrów serwisowych i wszystkich urzędów miasta Augsburg.


Informacje dla rodziców o szkołach, przedszkolach itp.

Od 1 lipca 2020 r. wszystkie dzieci będą mogły ponownie korzystać z placówek opieki dziennej (przedszkola, złobki... )
Od września ma zostać wznowiona regularna działalność szkół i placówek opieki dziennej.

Miejska infolinia dla szkół i przedszkoli: 0821 324-7888

W przypadku pytań dotyczących zamknięcia szkoły lub zapisów do szkoły, można skontaktować się z infolinią Państwowego Urzędu ds. Edukacji (Staatliches Schulamt) w mieście Augsburg:
0821 324 -6915 lub -6949
dostępny codziennie od godziny 9:30 do 11:30 i od godziny13:30 do 15


Informacje dla osób powracających z podróży

Każdy, kto przebywał w strefie ryzyka, musi zostać poddany dwutygodniowej kwarantannie. Kwarantanna nie ma zastosowania, jeżeli istnieje zaświadczenie lekarskie z negatywnym wynikiem testu na koronaawirus. Test nie może być starszy niż 48 godzin.

Każdy, kto mieszka na obszarze miasta Augsburga i z powodu tego rozporządzenia musi zostać poddany kwarantannie lub ma pytania dotyczace kwarantanny, powinien skontaktować się drogą mailową z Urzędem Zdrowia (Gesundheitsamt) pod adresem kontaktpersonen.corona@augsburg.de - podając swoje imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe.


Zachowanie w przypadku podejrzenia infekcji

Każda osoba wykazująca objawy choroby powinna koniecznie kontaktować się telefonicznie z gabinetem lekarza rodzinnego lub pogotowiem ratunkowym. Proszę nie przychodzić do gabinetu lub na pogotowie bez zapowiedzi:

Zadzwoń do swojego lekarza rodzinnego
116117 - Dyżurna usługa medyczna, dostępna dla pacjentów przez całą dobę
112 – Pogotowie ratunkowe, w stanach zagrożenia życia

Osoby, które mają zostać poddane badaniom na obecność wirusa w Centrum Diagnostycznym w Augsburgu (Augsburger Diagnosestelle - Testzentrum), otrzymają  termin wizyty od lekarza lub od urzędu ds. zdrowia publicznego (Gesundheitsamt).

Miejska infolinia dla mieszkańców Augsburg: 0821 324-4444
Infolinia jest dostępny od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 18, w sobotę i niedzielę od godziny 10 do 18. Jeśli wszystkie linie są zajęte: Proszę zadzwonić ponownie.

Infolinia Coronavirus Bavaria: 09131 6808-5101


Ważne informacje dla osób mających kontakt (osoby kontaktowe)

Dla wszystkich osób, które miały kontakt z potwierdzoną infekcją COVID-19, istnieją w zależności od intensywności kontaktu odpowiednie zasady zachowania.

Osoba miejąca kontakt: Kategoria I i II

 • Kategoria I osób kontaktowych (osoba bliskiego kontaktu, większe ryzyko zakażenia)
  W przypadku całkowitego kontaktu z osobą zakażoną przez co najmniej 15 minut, kontaktu twarzą w twarz lub kontaktu z płynami ustrojowymi (pocałunki, oddychanie usta-usta, kontakt z wymiocinami), pacjent jest poddawany 14-dniowej izolacji domowej (kwarantanny). Izolacja domowa rozpoczyna się dzień po ostatnim kontakcie z osobą zakażoną. Więcej informacji można znaleźć w ulotce Instytutu Roberta Kocha.
   
 • Osoby kontaktowe kategorii II (mniejsze ryzyko zakażenia)
  W przypadku kontaktu z chorym krótszym niż 15 minut lub tylko pobycie w tym samym pomieszczeniu, ryzyko zakażenia jest uważane za niskie. W tym przypadku jednak kontakty socjalne powinny być ograniczone do podstawowych rzeczy (np. pobytu w domu). Nie podlega się jednak żadnej zalecanejj, domowej izolacji. 

Co muszę zrobić jako osoba kontaktowa?

 • Obserwacja swojego stanu zdrowia
  W obu przypadkach wymagana jest obserwacja stanu zdrowia - w tym dwa razy dziennie pomiar temperatury ciała. Jeżeli w trakcie trwania izolacji wystąpią jakiekolwiek dolegliwości, takie jak gorączka, kaszel, ból głowy, bóle kończyn lub trudności z oddychaniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie e-mailem pod adresem kontaktpersonen.corona@augsburg.de lub telefonicznie pod numerem 0821 324-2065 i pozostanie w domu. 
  Jeżeli objawy wymagają leczenia, należy skontaktować się z dyżurnym serwisem KVB pod numerem 116177. W przypadku zagrożenia życia należy skontaktować się z służbą ratunkową pod numerem 112.
  Proszę poinformować kazdą z tych służb już na początku rozmowy telefonicznej, o zakwalifikowaniu jako osoba kontaktowa.
   
 • Proszę wypełnić formularz "Kwestionariusz dla osób kontaktowych" (dla mieszkańców Augsburga)
  W każdym przypadku prosimy o całkowite wypełnienie kwestionariusza dla osób kontaktowych i przesłanie wypełnionego formularza na adres kontaktpersonen.corona@augsburg.de.

  >> Kwestionariusz dla osób kontaktowych (dokument PDF)
   
  Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, skontaktuj się z miejską infolinią pod numerem 0821 324-4444.
   
  •  Zachowanie zasad higieny
  W celu zminimalizowania ryzyka przekazania koronaawirusa i innych zarazków należy postępować zgodnie z instrukcjami Federalnego Ministerstwa Zdrowia i Federalnego Centrum Edukacji Zdrowotnej. Dalsze informacje na temat ochrony przed infekcjami można znaleźć również tutaj.

  •  Izolacja domowa dla osób mających bliski kontakt – osoby kontaktowe (patrz wyżej)

W przypadku konieczności podjęcia dodatkowych działań (poza wyżej wymienionymi), skontaktuje się z Państwem dział zdrowia publicznego. W obecnej sytuacji może to zająć trochę czasu, proszę o cierpliwość.  
 

Osoba kontaktowa osoby kontaktowej?

Powyższe zasady nie dotyczą początkowo członków gospodarstwa domowego, kolegów z pracy lub przyjaciół osób kontaktowych wolnych od objawów.

Jeżeli jednak u osoby kontaktowej pojawią się objawy i/lub potwierdzony zostanie koronaawirus, wtedy też członkowie gospodarstwa domowego itp. sami stają się osobami kontaktowymi.


Jak mogę chronić siebie i innych przed koronaawirusem?

Każdy z nas może chronić siebie i innych i pomóc spowolnić rozprzestrzenianie się koronaawirusa.

Choroba COVID-19 jest wysoce zakaźna i przebiega w około 4 na 5 przypadków łagodnie. Poważny stan występuje u co piątej osoby. Szczególnie osoby starsze i osoby z wcześniejszymi stanami chorobowymi wymagają intensywnej i czasem długotrwałej opieki medycznej. Choroba ta może doprowadzić u tych osób do śmierci.

Obecnie nie ma żadnej szczepionki ani specyficznej terapii. Dlatego też muszą zostać podjęte wszystkie działania mające na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby.

#flattenthecurve: Odpowiedzialność za to spoczywa na władzach, pracodawcach i nas wszystkich! Każdy z nas może teraz przyczynić się do "spłaszczenia krzywej" i spowolnienia rozprzestrzeniania się koronaawirusa. W ten sposób możemy chronić siebie, naszych bliskich, osoby starsze i chore (Foto i źródła: Epidemiologisches Bulletin 12 | 2020, RKI).
 


Co teraz wszyscy powinniśmy zrobić?

 • Wietrzyć regularnie pomieszczenia
 • Odwołać lub przesunąć niepotrzebne podróże.
 • Unikać tłumów ludzi i zredukować prywatne kontakty do najistotniejszych rzeczy, kontaktować się bez bezpośredniego/osobistego kontaktu (telefon, internet itp.).
 • Zostać częściej w domu

  Oczywiście nie trzeba rezygnować ze spacerów, joggingu, wyprowadzania psa czy jazdy na rowerze. Ważne jest, aby trzymać dystans 1 do 2 metrów do obcych.
   
 • Oczywiście możliwe jest jeszcze n.p. pójście na zakupy czy wizyta u lekarza,
 • Odwołać wspólne spotkaia/aktywnośi (kluby, grupy sportowe, większe imprezy prywatne)
 • Unikać rytuałów powitania (całowanie, uścisk dłoni)
 • Udzielić pomocy osobom nalezącym do grup ryzyka w rodzinie czy sąsiedztwie; prosimy również o składanie aktywnych ofert pomocy.
 • utrzymać odpowiedni dystans do rozmówców.
 • Należy przestrzegać zasad higieny.
  o    Zasadniczo: W miarę możliwości należy zachować odległość co najmniej 1-2 metrów od osób kaszlących i/lub kichających.
  o    Utrzymać higienę rąk (dokładnie umyć ręce wodą z mydłem).
  o    Przestrzegać etykiety kaszlu (np. kaszel i kichanie w chusteczkę lub kichanie w ramię)

Zalecenia obowiązują również w pracy

 • Wietrzyć regularnie pomieszczenia
 • Zachować dystans do klientów i rozmówców
 • Używać własnych dlugopisów i unikać uścisku dłoni
 • Najlepiej jest odwołać lub odłożyć niepotrzebne podróże (służbowe) lub przeprowadzić je za pośrednictwem wideokonferencji.
 • Zostać w domu w przypadku infekcji

Wielu pracodawców zaczęło również oferować pracownikom mozliwość pracy w domu (Home-Office).